TALNA OBLOGA – ZAKAJ IZBRATI PARKET?

TALNA OBLOGA. ZAKAJ IZRBATI LES?

  1. Ker je avtentičen, kot si ti.
  2. Ker je naraven in ustvarja toplino.
  3. Ker zagotavlja varno okolje za zdravo življenje.
  4. Ker je les neizčrpen naravni vir.
  5. Ker ima les ničelni vpliv na okolje.

Upanje je zeleno

Les je edinstven material, ki ga je  s potrpežljivo predanostjo mojstrsko izdelala narava, oblikoval pa ga je čas. To je material , ki je odigral ključno vlogo v zgodovini umetnosti, gradbeništvu, vseh največjih genialnih iznajdbah, preživetju in kulturi vsakega naroda. Ni drugega materiala, ki bi bil tako tesno povezan z zgodovino človeštva, kot je prav les, zato je v mnogih starih jezikih beseda »les« sinonim za »material«.

Danes se žal še vedno ne zavedamo, da je je prihodnost zdravja našega planeta v veliki  meri odvisna prav od odgovorne uporabe lesa, zato lahko rečemo, da je upanje za našo prihodnost zeleno.

Neizčrpen vir z ničelnim vplivom na okolje

Les je material, ki ga je ustvarila narava po svojih naravnih pravilih. V primerjavi z mnogimi drugimi surovinami – kot so nahajališča kamna, kovin ali fosilnih goriv – je les potencialno neizčrpen vir, saj raste zaradi sončnih žarkov in hranil, ki se nahajajo v deževnici in prsti. Življenjski cikel lesa je počasen, a popolnoma ekološki.

Gozd je izjemnega pomena za človeka, krajino in naš planet. Poleg proizvodnje kisika in zadrževanja ogljikovega dioksida gozd s svojim koreninskim sistemom  utrjuje tla, preprečuje erozijo, shranjuje vodo. Gozd uravnava biodiversiteto in vzdržuje genetsko pestrost, uravnava temperaturo zraka in tal, preprečuje suše in poplave, zmanjšuje količino ogljikovega dioksida v zraku, zmanjšuje količino prašnih delcev in plinov v zraku, zmanjšuje hrup in prisotnost škodljivih snovi v zraku mest.  

Gozdovi, s katerimi trajnostno gospodari človek, dajejo precej več kisika, hkrati pa proizvajajo les, ki je osnovna surovina za izdelke trajnostne vrednosti.  Drevesa imajo tudi sposobnost absorbcije  ogljikovega dioksida in njegovega zadrževanja. Dokazano je, da so pri zadrževanju ogljikovega dioksida  drevesa v gojenem gozdu precej bolj učinkovita kot drevesa gozda, s katerim se ne gospodari.

Gojeni oz. vzdrževani gozd torej ne zagotavlja samo stalne oskrbe z lesom, ampak ima tudi ključno vlogo pri zagotavljanju kakovosti zraka, ki ga dihamo, uravnava hidrogeološko ravnovesje tal in ščiti krajino. Za razliko od kamnoloma ali rudnika ne povzroča nikakršne škode za okolje, zato lahko z gotovostjo trdimo, da je v primeru pravilnega gospodarjenja, les material, brez škodljivega vpliva na okolje.

Več kisika, manj ogljikovega dioksida

V svoji vegetativni fazi rastline opravijo vrsto izmenjav z zrakom in s tlemi, v katerih rastejo. Korenine absorbirajo vodo in hranilne elemente iz zemlje. Hranilne snovi nato  od korenin nadaljujejo  pot po deblu do listov, kjer se zgodi izjemen proces, ki je tako edinstven za drevesa in pomemben za življenje na našem planetu – fotosinteza.  Proces  absorbcije ogljikovega dioksida, kjer se proizvaja kisik in sladkor, poganja sončna energija. Poleg kisika nastajajo tudi z energijo bogati sladkorji in škrobi, ki so sestavni deli lignina in celuloze.

Drevo ima sposobnost, da na kubični meter lesa iz atmosfere absorbira tono ogljikovega dioksida in nam v atmosfero vrne 700 kilogramov kisika. Izjemno, mar ne? Proces fotosinteze je še posebej aktiven pri mladih drevesih, pri starejših drevesih pa intenzivnost upada, vse dokler drevo ne ostari. Takrat se fotosinteza skoraj ustavi.  Prav zato je izjemno pomembno, da se z gozdovi upravlja in jih nenehno obnavlja. Prevelika koncentracija CO2 v ozračju, ki jo večji del povzroča onesnaževanje, velja za enega glavnih vzrokov toplogrednega učinka in s tem globalnega segrevanja in podnebnih sprememb na našem planetu. Velik del naše zmožnosti boja proti temu zaskrbljujočemu pojavu, temelji na uporabi lesa, ki prihaja iz gozdov, ki se upravljajo na ekološko-trajnostni način.

Proizvajalec gotovega parketa LISTONE GIORDANO že več kot sedemdeset let trajnostno gospodari z gozdom, ki je v lasti družine Margaritelli. Na tak način zagotavljajo najboljšo osnovno surovino za izdelavo tehnološko dovršenega dvoslojnega parketa, ki ima svetovni sloves.

Ali ste vedeli: Zahvaljujoč gojenju lesa in biomase se absorbira več kot 2 milijardi ton ogljika. To je 50% celovite zmogljivosti Zemlje. Drevesa imajo  sposobnost zadrževanja ogljika, preden ga spustijo nazaj v atmosfero. Prav zato je izjemnega pomena, da ta naravni izdelek uporabljamo pri izdelovanju trajnih lesenih izdelkov.

Pravi les ali imitacija?

Danes je na trgu veliko izdelkov, ki posnemajo videz lesa. Največkrat gre za PVC talne obloge in keramične ploščice. Vinilne talne obloge  in laminati so izdelki sestavljeni iz kompozitnih nenaravnih materialov, za katere se je izkazalo, da prispevajo k notranjemu onesnaževanju. PVC talne obloge pogosto vsebujejo mehčala, ftalate, ki v notranjih prostorih ne razpadajo tako hitro kot v naravi, zato se iz materialov izločajo dalj časa. Stavbna in bivalna biologija vedno glasneje opozarjata na nevarnosti v notranjih prostorih, med katerimi je tudi notranje onesnaževanje, ki povzroča alergije in druge zdravstvene težave.  

A čeprav bi morda oko lahko prevarali, se razlika med pravim lesom in imitacijo lesa občuti ob dotiku. Ko se dotaknemo lesa, se v nas prebudi občutek pristnosti in topline, ki ga pri dotiku s keramiko, laminatom ali PVC-jem ne moremo občutiti. Z izbiro pravega parketa smo del topline in  narave vnesli v svoj dom, zato pravega lesa ni mogoče posnemati. Živimo v svetu obilja, kjer so pogosto naše vrednote napačno zastavljene. Prebuditi moramo občutek, da  se  prave vrednote skrivajo v nas samih in naravi, ki nas obdaja. Prepoznajmo bogastvo, ki nam jo ponuja narava in poskusimo živeti skladno z ritmom, ki ga narekuje. Naš dom je odsev nas samih. V pravem domu kraljuje toplina in avtentičnost, kjer ni prostora za zavajanje.  Parket, ki bo trajal vrsto let, morda ni najcenejši, je pa nedvomno bolj pristen od kakršne koli imitacije.  

Comments are disabled.