Tradicionalni parket

Do 90. let preteklega stoletja so pri nas v stanovanja vgrajevali v glavnem tradicionalne vrste parketa. Gre za lamelni, klasični in masivni parket. Lamparket je bil zaradi dimenzijske nestabilnosti manj priljubljen saj je je pogosto zavihal. V nadaljevanju  podajamo nekaj značilnosti posameznih vrst tradicionalnega parketa.

 

Klasičen masivni parket

Masivni parket je ponavadi debeline 15 ali 21 mm, širine od 40 mm dalje, dolžine od 350 mm dalje. Polaga se  z lepljenjem ali žebljanjem na pero in utor.

Lamelni parket

Lamelni parket je najbolj razširjen tip parketa v stanovanjskih blokih. Manjši elementi lesenih deščic so združeni v kvadrate in položeni cikcak. Elementi so lahko različnih velikosti, debeline do 8 mm.

Lam parket

Lam parket je masivni parket brez peresa in utora manjših dimenzij. Pogostokrat je precej nestabilen in dinamičen, zelo rad se zaviha svoje robove.

Kant ali industrijski parket

Kant parket je izdelan iz ostankov pri proizvodnji parketa ter položen vertikalno v pravilnih enakomernih linijah.

Pomanjkljivosti tradicionalnega parketa

Z uvajanjem centralne kurjave se je pogostokrat dogodilo, da se je čudovit masivni parket spremenil v razsušen odstopajoč pod. Centralna kurjava namreč znižuje relativno vlago v zraku, ki je neugodna za vse vrste masivnega parketa.