Vrste parketa

Preden začnemo govoriti o parketu je prav, da podamo nekaj osnovnih značilnosti lesenih talnih oblog. Ni vsaka lesena talna obloga parket, a za vse lesene obloge velja, da se v prostoru obnašajo tako, kot jim narekujejo osnovne značilnosti, ki so vezane na posamezno drevesno vrsto. Iz tega razloga so nekatere drevesne vrste bolj, druge pa manj primerne kot obloga tal.

Značilost parketa

Les je naraven material s svojimi značilnostmi. Ko ga postavimo v prostor se odziva na temperaturo in vlago v prostoru. Pozimi, ko je relativna zračna vlaga nizka, parket svojo vlago oddaja v prostor, zato se krči in poka. Poleti, ko je relativna vlažnost zraka večja, pa parket zračno vlago vpija vase in se zato dimenzijsko širi. To gibanje dimenzijskega širjenja in krčenja posameznih deščic je najbolj izrazito pri masivnem parketu. Lahko se zgodi, da so razpoke, ki jih imenujemo reže, med posameznimi deščicami tako velike, da se v razpokah nabira prah in umazanija. Večje so deske masivnega parketa, večja je reža in bolj je moteča. 

 

Vsaka drevesna vrsta ima svoje značilnosti gibanja. Pri evropskih drevesnih vrstah je gibanje največje pri bukvi, zato pravimo, da je bukev precej živ les in v širših dimenzijah manj primerna za parket. Med bolj stabilne drevesne vrste sodi hrast in nekatere tropske drevesne vrste, a gibanja v različnih obdobjih pri masivnem parketu ni mogoče popolnoma umiriti. Pri nekaterih vrstah parketa stik med posameznimi deskami zabrišejo z izdelavo posnetega robu, pri čemer poleg korekcije višinskega odstopanja, poudarijo tudi velikost posamezne deske.

 

Z izbiro tehnološkega parketa na brezovi križno vezani plošči se gibanje parketa popolnoma umiri in do nastanka rež med posameznimi deščicami ne prihaja.

Vrste parketa